Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Imagen logo mintic
Fogacoop

Misión, Visión y Objetivos - Lengua Nasa Yuwe

​​​​​​​​​​​​​​​​

Logo Fogacoop  

​Txtey yuunxisa
​Txtey yuunxisa: kwesxa’ vxusa’ ji’pçxa ewthaw jxawu’, ew kseelpina txa’we yuuteçxa maa nasapa naa Çxhab walate vxuu jxawy​a' yatxitxna.​​

Logo Fogacoop  ​Na’we thaw the'gu
​Na’we thaw the'gu: Kwésx ūūyatxnxite ăkafx 2026te maa thenxsa kū'tepa ja'daçx kaaja’dana yaçu vxus ew kselpi’na u’punjaw txawnxuute vite nasawe’sxa naa vxuu jxawnxi ya'tas ew thegutxna yuwe thenxsa kū’tepa kwe​sxa phewuwasathaw txaa pa’Katey kwesxa Néwesxghaw.

Logo Fogacoop  

​Na’we thaw yuwējē
​Na’we thaw yuwējē: Ne’wesxna’we nasawesx vxus kujxawuçxa kwesxa’ txijx vxus thegna u'punghaw jiiçxa vxuu jxawnxi yath naamuspa’ thegna u’punghaw i’kwesx vxuu vitukamen.